Gehoorverlies bestaat in diverse vormen. De meeste voorkomende zijn geleidingsverlies en perceptief gehoorverlies. De mate waarin gehoorverlies optreedt meten we in dB HL (decibel Hearing Loss), waarbij we de volgende maten hanteren:

 • Verlies tot 35 dB: normaal gehoor tot lichte slechthorendheid;
 • Verlies tussen de 35 dB en 60 dB: lichte tot matige slechthorendheid;
 • Verlies tussen de 60 dB en 90 dB: matige tot ernstige slechthorendheid;
 • Verlies boven de 90 dB: zeer ernstige slechthorendheid tot doofheid;
 • Verlies boven de 110 dB: diepdoofheid;
 • Verlies boven de 120 dB: vibratiedoofheid.

Geleidingsverlies

We spreken van geleidingsverlies wanneer het hoorprobleem in het buiten- of middenoor ligt. Het geluid komt dan gedempt door. Geleidingsverlies kan veroorzaakt worden door:

 • een gaatje in het trommelvlies;
 • vocht achter het trommelvlies door een oorontsteking;
 • een verstopte gehoorgang;
 • een scheurtje in het trommelvlies;
 • een middenoorontsteking.

Geleidingsverlies is meestal tijdelijk en doorgaans gaan de problemen vanzelf weer over. In sommige gevallen kan er iets aan gedaan worden, zoals buisjes plaatsen, een operatie of simpelweg het oor schoonmaken.

Perceptief gehoorverlies

We spreken van perceptief gehoorverlies wanneer het hoorprobleem in het binnenoor ligt. Het hoorprobleem heeft invloed op de waarneming van het geluid, wat meestal betekent dat de haarcellen in het slakkenhuis zijn beschadigd. Dit kan veroorzaakt zijn door:

 • erfelijkheid;
 • ouderdom;
 • lawaai;
 • medicijnen;
 • ziekte (bijvoorbeeld de ziekte van Ménière);
 • een slecht functionerende gehoorzenuw (brughoektumor);
 • niet goed functionerende hersenen.

Perceptief gehoorverlies kan doorgaans niet verholpen, maar wel gecompenseerd worden. Hiervoor zijn diverse hooroplossingen, zoals een hoortoestel.

Gehoorverlies en de gevolgen

Het verminderen of zelfs verliezen van één van je primaire zintuigen heeft een enorme impact. Mensen met gehoorverlies zijn doorgaans onzekerder, minder actief, sneller vermoeid en hebben een grotere kans op depressiviteit. Ze komen vaker in onveilige situaties terecht, zoals in het verkeer, en raken sneller in een sociaal isolement. Bent u of kent u iemand die (mogelijk) minder goed hoort? Wacht dan niet en maak snel een afspraak.

Gehoorverlies voorkomen

Niet al het gehoorverlies kan voorkomen worden, maar er zijn wel degelijk tips en mogelijkheden tot bescherming. Denk hierbij vooral aan het voorkomen van lawaaislechthorendheid, bijvoorbeeld bij een concert of op het werk. Hier leest u er meer over.