Wat is Otosclerose

Wat is Otosclerose?

Otosclerose is een vorm van geleidingsgehoorverlies. Het wordt veroorzaakt door overmatige botgroei aan en rondom de stijgbeugel in het middenoor. De beweeglijkheid van de stijgbeugel neemt hierdoor af, waardoor deze minder geluid kan voortgeleiden. Het is een progressieve ziekte die mensen langzaam slechthorend maakt en kan zich aan één of beide oren voordoen. Hoe otosclerose begint en waarom iemand het krijgt is nog onduidelijk, waardoor voorkomen onmogelijk is. Er zijn echter wel vaak behandelingen mogelijk om het gehoor te verbeteren. In dit artikel vertellen we u hier meer over.

Otosclerose aan het slakkenhuis

Naast de meest voorkomende vorm van otosclerose, die van de stijgbeugel, is het ook mogelijk dat het optreedt aan het slakkenhuis. We spreken dan niet van geleidingsgehoorverlies, maar van zenuwgehoorverlies. Dit noemen we ook wel cochleaire otosclerose. Wanneer de botgroei zowel de stijgbeugel als het slakkenhuis aantast, is er sprake van geleidingsgehoorverlies én zenuwgehoorverlies.

Hoeveel mensen hebben deze aandoening?

Otosclerose komt bij 0,8-1,1% van de blanke bevolking voor, en gemiddeld tweemaal zo vaak bij vrouwen als bij mannen. Bij de donker gekleurde bevolking komt otosclerose veel minder vaak voor, maar de reden hiervoor is niet bekend. In Nederland zijn er totaal zo’n 1000 tot 1500 nieuwe gevallen per jaar en ontstaat het doorgaans tussen het 20e en 40e levensjaar. In 70% van de gevallen komt de aandoening aan beide oren voor.

Diagnose van otosclerose

Otosclerose is niet pijnlijk, en valt pas op wanneer de patiënt last krijgt van gehoorverlies. Uit een hoortest bij de audicien kan de ziekte vervolgens worden gediagnosticeerd. Er is in het audiogram dan sprake van een ‘carhart notch’, een punt waarbij de luchtgeleidingsdrempel en beengeleidingsdrempel enigszins naar elkaar toe neigen. Dit is karakteristiek voor de aandoening. Indien dit het geval is, zal de audicien u doorverwijzen naar een KNO-arts.

Denkt u last te hebben van gehoorverlies en wilt u weten waardoor dit komt? Maak hier een afspraak met onze audicien.

Behandeling in 3 stadia

Wanneer otosclerose is vastgesteld volgt er een behandeltraject dat vanwege de progressiviteit van de aandoening doorgaans bestaat uit 3 stadia:

1. Afwachten

Zeker in het begin van de ziekte heeft de patiënt weinig last. Het is niet pijnlijk en het gehoorverlies is minimaal. In dit stadium is het een kwestie van afwachten en kijken hoe en hoe snel het zich ontwikkelt. Door regelmatig een hoortest te doen en te analyseren hoe het audiogram verandert kan de progressie van de aandoening in kaart worden gebracht en kunnen er vervolgstappen worden ondernomen.

2. Een hoortoestel, cochleair implantaat of bone anchored hearing aid

Wanneer de botgroei dusdanig is gevorderd dat het een hinderlijk gehoorverlies oplevert, kan er gekozen worden voor een hoortoestel, cochleair implantaat of bone anchored hearing aid. Welke oplossing het meest geschikt is is afhankelijk van het type otosclerose. Een dergelijke oplossing is wel van tijdelijke aard doordat de ziekte progressief is en zal blijven verergeren. Voor een permanente oplossing is een operatie noodzakelijk.

3. Een operatie

Wanneer afwachten en een hoortoestel geen oplossing (meer) bieden kan er een operatie worden overwogen. Dit kan alleen aan de stijgbeugel, waarbij deze geheel of gedeeltelijk wordt vervangen door een prothese. Hierdoor kunnen de geluidstrillingen weer beter door de gehoorbeenketen worden doorgegeven aan het slakkenhuis en gaat de patiënt weer beter horen. Wanneer er ook sprake is van otosclerose aan het slakkenhuis kan het zijn dat een hoortoestel nodig blijft.

Een gratis en vrijblijvende hoortest

Meten is weten. Denkt u last te hebben van gehoorverlies? Maak dan snel een afspraak voor een gratis en vrijblijvende hoortest bij Horend Goed, uw specialist in hoortoestellen en gehoorbescherming.