Gehoor

Het gehoor is één van onze primaire zintuigen. We nemen vaak voor lief dat we ‘gewoon’ kunnen horen. Maar zo vanzelfsprekend is het lang niet altijd. Ons gehoor is een complex orgaan waar goed voor gezorgd moet worden. Op deze pagina leggen we u uit hoe het gehoor eigenlijk werkt.

Hoe werkt het gehoor? Geluidsgolven, frequentie en amplitude.

Wat is geluid?

Om te begrijpen hoe het oor werkt, moeten we eerst de vraag beantwoorden wat geluid nu eigenlijk is. Geluid is feitelijk een hoorbare verandering in luchtdruk. Deze verandering veroorzaakt trillingen (golven) die door de lucht kunnen bewegen.

De afstand tussen de golven noemen we de frequentie, deze wordt gemeten in Hertz (Hz) en bepaalt de hoogte van het geluid. De hoogte van iedere golf is de amplitude. Deze bepaalt de hardheid van het geluid en meten we in decibel (dB).

Het oor

Geluidsgolven worden door het oor opgevangen. Ze komen via de oorschelp en de gehoorgang bij het trommelvlies terecht, die de trilling als het ware overneemt en doorgeeft aan de gehoorbeentjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel.

De hamer slaat op het aambeeld, die de trilling doorgeeft aan de stijgbeugel. Via het ovale venster komt de trilling in het binnenoor terecht, ook wel het slakkenhuis genoemd.

In dit slakkenhuis zitten drie kamers gevuld met vloeistof. In de middelste kamer bevindt zich hier het orgaan van Corti, die de mechanische signalen omzet in elektrische signalen, welke via de gehoorzenuw vervolgens naar de hersenen worden verzonden.

Het orgaan van Corti bevat buitenste en binnenste haarcellen. De buitenste haarcellen bepalen de toonhoogte, de binnenste haarcellen geven deze door aan de gehoorzenuw. Deze haarcellen zijn onderhevig aan bijvoorbeeld ouderdomsslijtage, medicijngebruik of lawaaischade, waardoor er gehoorverlies kan ontstaan.

Hoe werkt het gehoor? Anatomie van het oor.